neděle 28. září 2014

Výprava na rozhlednu Brdo

V sobotu jsme se vydaly na pro některé první oddílovou výpravu. Zamířily jsme na Brdo.
Ráno jsme se s batůžky sešly na autobusovém nádraží, poseznamovaly jsme se ještě s některými členkami oddílu a nastoupily jsme na autobus směr Roštín.
Cesta byla dlouhá, ale počasí krásné, a tak jsme po dlouhé cestě a asi tisíci zastávek na svačinku a tu a tam i hru dorazily na vrchol Brda. Tam jsme vybalily řízky a toasty od maminek a naobědvaly se, našly jsme tři malinkaté zmije slunící se na kamení, opatrně jsme si je prohlédly a pak už nám nic nebránilo vylézt na rozhlednu. Některé slečny si výhled užily, jiné se kapku bály a jiné zase výhledu příliš pozornosti nevěnovaly, jak si horlivě hrály na hloupého Honzu.
Po cestě dolů jsme si taky zahrály spoustu her, největší nadšení vyvolala Olympiáda s karamelkami a sušenkami pro vítěze.
V lese jsme taky prožily velký zážitek - potkali jsme rodinku divokých prasat! Kanci naštěstí rychle utekli a nikomu neublížili, jenom jsme je viděli utíkat pár metrů od nás.
Čekání na autobus nám pak znepříjemnil prudký déšť, ale to nám náladu rozhodně nepokazilo. No a když konečně přijel, už nezbývalo než nasednout a nechat se odvézt zpátky domů. Sláva nazdar výletu!

                                                                                                                           autor: Weva


sobota 27. září 2014

Schůzka 25.9.

Před začátkem schůzky nás stihla zalít obrovská průtrž mračen. Nicméně my jsme se pěkně vysušily a sedly si do našeho "královstvíčka", kde jsme hrály různé hry, abychom zjistily, jak se v družině poznáme apod. Potom jsme se naučily novou hru Pružinu a dalších pět písmen z Morseovky i s pokračováním Morseovkového příběhu.Pak jsme si zahrály ještě elektriku a hru Co bys dělal kdyby. Schůzka byla moc fajn a užily jsme si ji i za nepříznivého počasí.

Schůzka 19.9.

Sešla se nám jenom část naší družinky. Ovšem nelenily jsme,spoustu jsme si toho zahrály a taky se něco naučily. Na začátek jsme zahrály Laser, což je jedna z našich nejoblíbenějších her. Následovala schovka s dalekohledem. Potom jsme si daly za úkol, že se každý týden naučíme pět písmen z Morseovky. A hned jsme se pět naučily a vytvořily k nim skvělý příběh, pomocí kterého se nám Morseovka bude lépe pamatovat. Nakonec jsme si zahrály rychlou hru a rozloučily se.