pondělí 24. prosince 2012

Veselé Vánoce!

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013, mnoho skautských i neskautských úspěchů, hodně lásky a dobrodružství přeje nejen družinka Plšíků, ale také celé středisko Polárka!


         letošní oddílový vánoční stromek spolu s nadílkou od Ježíška :)

také vás zveme na blog družinky Žížalek - zizalky-polarkakm.blog.cz


sobota 15. prosince 2012

11. reprezentační ples


Zveme na 11. reprezentační ples Střediska Polárka, kde bude mj. vystupovat naše družinka na píseň Hit the road Jack!

úterý 11. prosince 2012

sobota 8. prosince 2012

Plši

Kdo jsme?

Jsme skautská družinka Plchů z 6. oddílu sv. Jany z Arcu střediska Kroměříž. Pravidelně se scházíme každý čtvrtek od 15:15 hodin v naší klubovně, která se nachází v prostorách fary u Panny Marie. Podnikáme výlety do okolí, brigády ve městě a aktivně se účastníme skautských závodů.

Kolik nás je?

V současné době se nás schází asi šest členů, jeden rádce a jeden podrádce.